Lysande konst med barn- och ungdomar

Lysande konst är ett fint sätt att involvera barn- och ungdomar i skapandeprocessen. I boken "Ljussätt staden" beskrivs steg för steg hur ni själva kan utföra en workshop. Klicka på bilderna nedan så ser ni fler bilder från författarens projekt.

Lysande konst i Rinkeby 2019-20

När jag tog fram belysningsförslaget för Nya Rinkebystråket ville jag få med områdets ungdomar i skapande processen. Eftersom det var nybyggnation av stråkets 27 affärslokaler fick jag och min beställare Anna Albrechtsson på trafikkontoret att spara ut sex vita väggar för bildprojektioner. Visionen var att alla sjuor under alla år skulle få vara med och påverka sin närmiljö. I januari 2020 invigdes andra omgången av Lysande konst efter att vi hade haft konstworkshops med eleverna under en veckas tid. Workshoparna med ungdomarna höll jag tillsammans med konstnären Stina Wollter. Lysande konst skapar ljus och trygghet i bostadsområden.

Artikel Familjebostäder Artikel Fastighetstidningen Artikel i Omvärldsbevakning

Film om Lysande konst på Rinkebystråket

Efter att eleverna kalkerat av varandras kroppar skapade de konst med silkespapper.

Det är viktigt att alla elevers bilder är med i konstverken så att alla känner delaktighet.

Konstverken projicerades efter bearbetning i Photoshop på fasaderna på Rinkebystråket.

Under invigningen fick eleverna presentera sina egna konstverk för en stor publik! :)

Lysande konst i Smedshagen 2019-20

Ett Lysande konstprojekt kan också göras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som det gör stor skillnad. Under 2019-2020 ljussatte jag bostadsområdet Smedshagen i Hässelby för att skapa trygghet. Här kändes Lysande konst som en självklar del i arbetet så Smedshagsskolan låg mitt i området. Även här deltog alla sjuor och workshoparna hölls under en timme per halvklass, vilket fungerade hur smidigt som helst tack vare den pedagogiska och inspirerande bildläraren Linda Bruhn. Innan ens hann börja workshopsen lyste elevernas ögon av intresse.