Årets pristagare av stora förtjänstpriset

Ljusdesigner och landskapsarkitekt Marianne Lind

2022 års Stora Förtjänstpris har delats ut till Marianne Lind i samband med Ljusdagen och juryns motivering lyder:

En person som är en stor inspiratör, och som lyckats få ut budskapet om värdet av en bra belysning i utomhusmiljön inte bara till belysningsbranschen, utan även till andra intressenter i samhället. Året pristagare brinner för belysningsfrågor, är aktiv som föreläsare vid olika typer av seminarier, har skrivit en rad artiklar i branschtidningar och arbetar inkluderande med barn- och ungdomar som partners i projekt. Prisbelönt med Stadsbyggnadspriset för Uppsala domkyrka och Svenska Ljusprisets hedersomnämnande för Rådhusparken i Stockholm. Egna och andras erfarenheter och goda exempel har nyligen på ett förtjänstfullt, öppet och generöst sätt samlats i boken ”Ljussätt staden”.