Stockholms Rådhus benämns som ett av den svenska nationalromantikens viktigaste byggnadsverk och är ett statligt byggnadsminne. Fastigheten, som hyrs av Stockholms tingsrätt, ägs och förvaltas av Specialfastigheter Sverige AB.

Syftet var att lyfta fram Rådhuset ur mörkret med en mild och stämningsfull belysning som fint skulle samspela med det ljussatta Polishuset strax intill, vars belysning stod klar 2006. Den nya belysningen gjorde platsen tryggare för besökare till Rådhuset, resenärer från tunnelbanan, flanörer och boulespelare i parken. Av hänsyn till den historiskt viktiga byggnaden användes armaturer som smälte in i omgivningen eller hade en vacker historisk karaktär. Rådhusets torn, som är ett viktigt landmärke dagtid, blev synligt från alla riktningar i Stockholm även nattetid.


MEDVERKANDE

Beställare: Mats Abrahamsson och Per Sundin, Specialfastigheter i Sverige AB.

Brukare: Stockholms tingsrätt, besökare, anställda, stockholmare.

Ljusdesigner (och landskapsarkitekt): Marianne Lind, Ljuslandskap AB.

Provbelysningsmedhjälpare: Catharina Ekström.

Arkitekt: Carl Westman (1866–1936).

Elinstallatör: Johan Wallbom, Combiel.

Belysningsleverantörer: Jenaro, Fergin, Bega, Zero och Fox Design. Osram och Philips (ljuskällor).

Stolpleverantörer: Mölltorps gjuteri och Mora mast.

JURYMOTIVERINGEN

”Ljussättaren har visat utomordentligt stor ambition och förståelse för byggnadens arkitektur och historia. Med precision och finess länkas rådhuset samman med omgivningen. Gestaltningen skapar ett nytt, sobert landmärke mot natthimlen.”

(För hedersomnämnande i Svenska Ljuspriset).

Länk till artikel om projektet.