Vad är ljusdesign?

Ljusdesign är att med känsla skapa vackra och trygga miljöer. Ljusdesign innebär att på ett genomtänkt sätt använda artificiellt ljus för att belysa platser man vill lyfta fram och lämna andra, utvalda platser mörka. Det kan också vara planering av dagsljus. Ljusdesign i stadsrum handlar om att skapa trygghet och att bygga en stad som är lätt att orientera sig i. Kvällen ska vara vacker och inbjudande så att den inspirerar människor att ta promenader efter jobbet, istället för att sjunka ned i soffan framför teven eller datorn. Bra ljusdesign är skapad med känsla och hjälper oss att se omgivningen, den ger oss överblick och gör att vi kan orientera oss i terrängen. Den framkallar ett skönhetsvärde genom att på ett dynamiskt sätt lyfta fram omgivningen och bidra till en känsla av trygghet och kontroll. Utgångspunkten för modern ljusdesign är det mänskliga ögat och hur vi faktiskt ser ljus. För att lyckas med ett projekt räcker det inte att genomföra belysningsberäkningar vid skrivbordet. Ljusdesignerns metod är att använda sin erfarenhet, ta reda på ny kunskap och att genomföra provbelysningar på plats. Ljusdesign innefattar även medmänsklighet och blir ofta bäst om flera personer engageras i arbetet. Som exempel kan beställare eller ungdomar som bor i området inkluderas i processen. Beställare kan med fördel delta vid provbelysningar och ta del i skapandet, så att de känner ett personligt engagemang för projektet. Det är ju oftast beställaren som ska sköta om och underhålla belysningen när den väl är på plats. Ungdomar har ofta god lokalkännedom och kan visa vilka platser som behöver ljussättas eller vara med och skapa konst som projiceras i deras närmiljö.

Ljusdesign kan vara belysning av väldiga byggnader som syns på långt håll som Sepsa buildings i Madrid...

... eller ett stenkonstverk med en flammande eld som spännande att Upptäcka på en bostadsgård i Uppsala...

... eller en ljussatt lekplats där de röda belysningstolparna matchar parkouren och där skolans ungdomar varit med och målat konstverk som projiceras i parken...

... att illustrera ljusdesign så det är lätt att förstå...

... att hålla workshops och kurser för att öka kunskapen om ljusdesign...

...eller belysa en tidigare mörk tunnel så att den upplevs som trygg...

... att lyfta fram historiska byggnader på ett harmoniskt sätt...

...att ljussätta omgivningar runt gångvägar för att skapa trygghet...

...och att förstå att det är viktigt att involvera de människor som bor på en plats i ljusdesignprocessen...

...hänsynstagande till djurlivet...

...och välja att lämna de platser mörka där ljus faktiskt inte behövs.